Notícies

NOTÍCIES

NOU LLIBRE DE KATSUMI MAMINE

L’últim llibre publicat per Katsumi Mamine es titula LA VIDA las 5 oseis, es pot adquirir al dojo central de SEITAI Barcelona.

El llibre fa una referència exhaustiva del tema de les 5 oseis i del tema de la Tensió Parcial Excesiva (TPE).

lavidalas5oseis
Està editat pel mateix K. Mamine i es ven al preu de 30 euros.