Inscripció activitats formació acadèmia seitai

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE L’ACADÈMIA SEITAI

 

Per formar part de l’Acadèmia SEITAI i poder accedir a les activitats que es realitzen, tant presencials com online, cal ser membre de la Fundació i cal haver assistit al curs introductori, o ser presentat per dos alumnes que certifiquin que l’interessat/da ha rebut una informació adequada sobre la cultura SEITAI.

Si ja ets membre o membre benefactor/a de la Fundació, et pots inscriure directament a les activitats.

Les quotes es cobraran trimestralment i pots optar una de les següents opcions:

  A - Una sessió de pràctiques setmanal (100€/trimestre)B - Totes les sessions de pràctiques, excepte el curs d’Orientació SEITAI (170€/trimestre)C - Curs d'Orientació SEITAI (240€/trimestre)D - Curs d’Orientació SEITAI i totes les sessions de pràctiques (270€/trimestre)

  Les persones que acreditin que estan a l'atur o en possessió del carnet jove tindran un 50% de descompte en qualsevol de les tres opcions.

  Adjunta el document que ho acredita

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

   

   

  En compliment al Reglament (UE) 679/2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que sol·licitem en el present formulari seran incorporades a una base de dades informatitzada de titularitat de la FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA. El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació portabilitat i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça seitaibarcelona@seitaibarcelona.com. Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats.