Membres fundació

COM FER-TE MEMBRE DE LA FUNDACIO SEITAI BARCELONA

 

Pots ser membre de la Fundació mitjançant una quota anual de 170€. Aquest import, en ser considerat una donació, gaudeix d’una desgravació fiscal en la declaració de l’IRPF.


Pots ser membre benefactor/a establint una quota superior, que tu decideixis.

    Amb l'acreditació del carnet jove, hi ha un descompte del 50% de la quota de membre.

    Adjunta el document que ho acredita

    He llegit i accepto la Política de Privacitat.

     

    En compliment al Reglament (UE) 679/2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que sol·licitem en el present formulari seran incorporades a una base de dades informatitzada de titularitat de la FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA. El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació portabilitat i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça seitaibarcelona@seitaibarcelona.com. Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats.